Jak przygotować dokumenty Wyślij pierwszy list za darmo

Dowiedz się, w jaki sposób przygotować dokumenty, aby Twoja przesyłka szybko dotarła do adresata

Przygotowanie

 listu

Pole z adresem odbiorcy

Położenie:

6,2 cm od górnej krawędzi listu, 1 cm od prawej krawędzi listu

Wymiary:

8 cm x 3 cm

Marginesy:

2 cm x 1,5 cm x 1 cm

Pole adresowe listu powinno zawierać:
- imię i nazwisko odbiorcy
- nazwę odbiorcy (w przypadku firm, instytucji)
- ulicę wraz z nr domu/lokalu
- kod pocztowy i nazwę miejscowości

Marginesy dokumentu

Każdy prawidłowo przygotowany dokument powinien posiadać marginesy, czyli wolny, niezadrukowany obszar wokół poszczególnych krawędzi listu.

Lewy/Prawy:

1,5cm/1cm od krawędzi listu

Górny/Dolny:

0,5cm od krawędzi listu

Wysyłka

 listów

Gotowe listy tego samego dnia przekazujemy operatorowi pocztowemu, który doręczy przesyłkę do adresata. Zgodnie
z wymogami prawa pocztowego, każdy list oprócz danych adresata na przedniej stronie koperty musi zostać oznaczony:

  • danymi nadawcy (dane nadawcy podane przez użytkownika aplikacji elisty.pl podczas procesu rejestracji)
  • znakiem opłaty pocztowej
  • dodatkowymi oznaczeniami w przypadku listów priorytetowych, poleconych i poleconych ZPO lub innych.

Wszystkie wymagane informacje i oznaczenia zostaną przez nas naniesione na kopertę, w procesie produkcyjnym. Rysunek obok prezentuje, jak będzie wyglądał list, który przekażemy na Twoje zlecenie operatorowi pocztowemu.

Zwroty niedoręczonych

 listów

W sytuacji gdy list nie zostanie doręczony przez operatora pocztowego do adresata, zostanie automatycznie zwrócony na adres nadawcy znajdujący się na kopercie.Dlatego też, jest ważne, aby adres nadawcy podany podczas procesu rejestracji przez użytkownika odpowiadał faktycznemu miejscu (adres lub skrytka pocztowa ) dokąd operator dostarczy zwrot.

Przetestuj elisty.pl

Poznaj naszą ofertę

Biznes Biznes+

Zaufaj nam

Tyle listów wydrukowaliśmy i wysłaliśmy od 5.11.2001r.

Zaufało nam wiele przedsiębiorstw i instytucji.


Dowiedz się o nas więcej